PCD Pharma Franchise Company in Khagaria, Katihar & Munger